Medlem av Stockholm Live Steamers

Runt en kulle på vår tomt slingrar sig en liten järnväg. Den är ungefär i skala 1:20, ca 50 m lång och med några stationer. Banan har ingen särskild förebild utan är en smalspårig rundbana för körning med live steamlok. Vagnparken är mestadels banarbetsfordon då jag gillar att pyssla med spår. Det finns några få byggnadsverk för järnvägsdriften. Robusta beroende på traktens vilda djur, såsom rådjur, grävlingar, rävar och familjens katt.

 Välkommen till en tur på banan i text och bilder.

 Manke

manke@svnj.se (ej klickbar)

Senast uppdaterat 2017-12-07 (allmänt). OBS! Menyerna syns inte Mozilla Firefox eller Google Chrome.